Werkwijze

Wij werken voor en met HBO- en academisch opgeleide managers.

Onze procedure

Persoonlijk
KWSprofessionals kent al haar kandidaten persoonlijk. Aan de hand van de gegevens uit onze actuele database en ons omvangrijke netwerk worden potentiële én relevante kandidaten benaderd.
Samen met de kandidaten onderzoeken wij of zij geïnteresseerd en beschikbaar zijn voor de functie.
Daarna volgt een persoonlijk gesprek op ons kantoor. Tijdens dit gesprek wordt in relatie tot de opdracht uitvoerig stilgestaan bij de kennis, ervaring en affiniteit van de kandidaat.

Passend
Minstens zo belangrijk vinden wij dat de kandidaat moet passen in de omgeving van de opdrachtgever. Want geen organisatie is gelijk. Daarom besteden wij – naast de cognitieve elementen – veel aandacht aan het persoonlijk profiel van de kandidaat.

Perfecte Match
Nadat de kandidaten door ons zijn geselecteerd worden ze aan de opdrachtgever gepresenteerd. KWSprofessionals evalueert nadien zowel met kandidaat áls met opdrachtgever en begeleidt de afwikkeling van de procedure.
Juist deze werkwijze levert de perfecte ‘match’ en biedt het hoogste rendement voor kandidaat én organisatie!